บริษัท กายวิภาค กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิตกระดาษฉากเข้ามุมโดยแท้จริงได้ดำเนินการผลิต การขายกระดาษฉากเข้ามุม เป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี

 

กระดาษฉากเข้ามุม บริษัท กายวิภาค กรุ๊ป จำกัด

เป็นผู้ผลิตกระดาษฉากเข้ามุมโดยแท้จริงได้ดำเนินการผลิตการขายกระดาษฉากเข้ามุม เป็นเวลายาวนานมากกว่า 10 ปี จึงเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับของ ลูกค้าทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกอุตสาหกรรม ต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี และอื่นๆ ฯลฯ จึงสามารถยืนยันกับลูกค้าได้ว่า ทางเราเป็นผู้ผลิตโดยแท้จริง

ติดต่อคุณกิตติพงศ์ : 081-257-2531
ฝ่ายขาย
เบอร์บริษัท
:
:

084-092-2323
02-4898131-32


                
Copyright 2011 © kaivipark.com All Rights Reserved
Powered by
ThaiWeb.